Hoppa till innehåll

Hökmarks förslag till elmarknadsreformer

  • av

Gunnar Hökmark har lämnat in sina ändringar till Kommissionens förslag om nya regler för den inre marknaden för el. Lagstiftningen reglerar förutsättningarna för prisbildning, gränsöverskridande handel, konsumenträttigheter och mycket annat.

Hökmarks ändringsförslag fokuserade på vikten av fri prisbildning och en fri marknad, för att på så vis skapa förutsättningar för nya innovationer och energislag att långsiktigt konkurrera och skapa mervärde på marknaden.

Bland annat föreslog Hökmark:

  • Att priset ska baseras på utbud och efterfrågan och bestämmas enligt marknadsmässiga principer, utan statlig intervention. Det är också viktigt att socialpolitik och energipolitik hålls isär, och därför föreslår Hökmark att statligt riktade sociala interventioner ska ske rakt emot behövande hushåll istället för genom en konstlad prissättning.
  • Att kapacitetsmekanismer i den mån de behöver införas är marknadsmässiga och införs först efter regional dialog med särskilt fokus på möjligheterna att öka regional delaktighet i nationella kapaciteter.
  • Att prioriterad access till marknaden följer marknadsmässiga principer, så att elproducenter konkurrerar på lika villkor och att olika energislag ges chans att bli konkurrenskraftiga på egna meriter.

Framöver väntar förhandlingar och kompromissande i parlamentet, och först vid årsskiftet väntas parlamentet anta en färdig position. Hökmark kommer som företrädare för EPP-gruppen i frågan om Energiunionens styrningsmekanismer under hösten att arbeta för att nödvändiga reformer som kan lägga grunden för en fungerande inre marknad blir verklighet.