Hoppa till innehåll

Hökmark: Vi måste sätta målet att Europa ska bli nummer 1 i världen när det gäller ultrasnabba bradband och mobil datatrafik

Vi måste sätta målet att Europa ska bli nummer 1 i världen när det gäller ultrasnabba bredband och mobil datatrafik. Det är den mest konkreta vägen för att attrahera investeringar, reformera den europeiska ekonomin och skapa en ny konkurrenskraft. Därför bör EU-kommissionen nu lägga förslag om mer radiospektrum till mobil datatrafik genom att hela 700 Mhz bandet frigörs. 

Detta nya band för mobil datatrafik bör fördelas genom att för första gången etablera paneuropeiska licenser som leder till en europeisk telekommarknad och som avvecklar allt vad dyrbar roaming heter.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP och parlamentets rapportör i Radiospektrumpolitiken, när han på onsdagen talade på Post- och Telestyrelsens marknadsdagar i Stockholm.

Den mobila datatrafiken växer rekordartat för varje ny generation smartphones och läsplattor. Nya appar, nya tjänster och nytt företagande ökar behovet av mer spektrum för mobila bredband. Samtidigt är den ökade datatrafiken ett uttryck för ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och höjd konkurrenskraft i våra ekonomier i sin helhet.

En enkel väg att göra hela Europeiska Unionen till en telemarknad och en dynamisk digital ekonomi är att fördela paneuropeiska telelicenser, som medlemsstaterna fortfarande äger men administrerar gemensamt. Den vägen kan varje regering få in mer pengar på sitt frekvensutrymme samtidigt som den gemensamma marknaden frigör mer dynamik.

Kommissionen har kravet på sig att utvärdera behovet av att frigöra ytterligare spektrum senast 2015. Den utveckling vi redan idag ser är en utvärdering i sig som motiverar att Europa tar täten genom att frigöra mer spektrum än i andra delar av världen och det strategiskt viktiga 700-bandet så snart som möjligt. Det behövs ingen utvärdering utan beslut som ger tillväxt, innovationer och konkurrenskraft, sa Gunnar Hökmark.