Hoppa till innehåll

Hökmark: Regeringscheferna måste våga reformera EU:s telekommarknad

  • av

– Europas stats- och regeringschefer måste idag ställa krav på en tydlig reformagenda för Europas digitala ekonomi. Att nöja sig med att bevara ’status quo’ där företag och konsumenter tvingas betala ett högt pris för upprätthållandet av 28 olika telekommarknader skulle vara en förlorad möjlighet för jobb och tillväxt i Europa, det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande och ansvarig för uppföljningen av telekompaketet i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att parlamentet diskuterat och antagit slutsatser om det nya telekompaketet som idag diskuteras på Europeiska rådets möte i Bryssel.

– Fragmenteringen av Europas telekommarknad hämmar investeringar och möjligheter för företag att agera på en gemensam marknad. Om Europa återigen ska bli en världsledande aktör inom telekom och digital ekonomi måste vi bryta den nationella logiken och skapa förutsättningar för transnationella marknader och operatörer, understryker Gunnar Hökmark.

– Ett avgörande beslut vi kan fatta redan nu är att öppna upp det så kallade 700 MHz bandet för mobilt bredband. Genom en paneuropeisk auktion för trådlösa 4G tjänster skapar vi en gemensam europeisk marknad som eliminerar behovet av roaming, avslutar Gunnar Hökmark.