Hoppa till innehåll

Hökmark om spektrumpolitiken

– Min ambition är att Europa ska kunna återta sin ledande position inom telekom och mobilt Internet. Det ställer krav på att vi skapar de bästa förutsättningarna för utvecklandet av mobila bredbandstjänster.  Det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP-gruppen och Europaparlamentets rapportör för den gemensamma spektrumpolitiken i samband med Industriutskottets diskussion av ändringsförslagen till spektrumrapporten.

– Hur vi använder och fördelar framtidens spektrum är av strategisk betydelse inte enbart för telekom sektorn, utan för hela Europas långsiktiga ekonomiska utveckling. Jag vill att framtidens spektrum användning ska uppmuntra innovationer och tjänsteutveckling och därmed öppna upp och utveckla EU:s inre marknad.  

– Det gamla måste stå tillbaka för det nya. Annars riskerar framtidens spektrum användning att bli en förlorad möjlighet, istället för en välkommen injektion för ekonomisk tillväxt i Europa.

Industriutskottet kommer att rösta om spektrumprogrammet den 12 april och frågan går sedan till plenum för omröstning i maj eller juni. Förhoppningen är att frågan ska avgöras under 2011 efter förhandlingar med ministerrådet och EU Kommissionen.