Hoppa till innehåll

Hökmark om småföretags konkurrenskraft

  • av

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark denna vecka sina förslag kring hur små och medelstora företags (SME) konkurrenskraft ska stärkas. Några av hans ändringsförslag till denna rapport betonar:

Stärk den fria rörligheten för tjänster genom att utvidga EU:s tjänstedirektiv till att omfatta alla tjänster. Därmed skapar vi möjligheter för entreprenörer och småföretag att sälja sina tjänster till EU:s 500 miljoner konsumenter.

Säkerställ att SMEs kan verka och kommersialisera sina varor/tjänster över hela Europa genom att skapa bättre marknadsaccess och minska administrativa hinder.

Underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar genom att offertförfaranden ska kunna delas upp i mindre delar och att tydligare och öppnare anbudsbeskrivningar ska ges vid större statliga upphandlingar.

Inför en enda kontaktpunkt (”one-stop-shop”) för moms där entreprenörer och småföretagare kan fullgöra sina skyldigheter i verksamhetens ursprungsland.

Påskynda utbyggnaden av ultrasnabba bredband och främja gränsöverskridande e-handel.

Se även Gunnar Hökmarks anförande om detta i Europaparlamentet.