Hoppa till innehåll

Hökmark om förnybar energi

  • av

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark idag sina förslag kring Parlamentets rapport om förnybar energi på den europeiska energimarknaden. Några av hans ändringsförslag till denna rapport betonar:

– Marknadsmekanismer och konkurrens är en förutsättning för en långsiktig utveckling av förnybar energi i Europa.

– En gemensam Europeisk energimarknad där energi kan överföras fritt mellan alla EU:s medlemsstater är en avgörande faktor för utvecklingen av förnybar energi.

– Liberaliseringar och konkurrens har spelat en viktig roll för att sänka  energikostnaderna för den enskilda konsumenten. Genom att främja öppenhet, konkurrens och gränsöverskridande infrastruktur främjar vi också kostnadseffektiva system för förnybar energi.

– Europa behöver globalt konkurrenskraftiga energipriser och därför bör system för förnybar energi vara kostnadseffektiva  och byggas där förutsättningarna är som bäst.