Hoppa till innehåll

Hökmark föreslår ändringar till nytt direktiv om byggnaders energiprestanda

Gunnar Hökmark föreslår ändringar till Kommissionens förslag till nytt direktiv för byggnaders energiprestanda, som handlar om åtgärder för att renovera och effektivisera bostadsbeståndet.

En viktig ändring handlar om Kommissionens förslag till ”smarthetsindikatorer” för byggnader. Det innebär att Kommissionen ska sätta samman ett system för att utvärdera hur ”smart” en byggnad är och som sedan Sverige och de andra länderna ska tillhandahålla hyresgäster.

Ett problem med detta är att Kommissionen på andra håll i energilagstiftningen vill införa krav på individuella mätare av värme i varje lägenhet. Det går tvärs emot den svenska varmhyra-modellen, som är både kostnadseffektiv och energieffektiv.

En uppenbar risk med Kommissionens förslag kring smarthetsindikatorer är att varmhyra troligtvis inte skulle klassas som särskilt smart. Därför föreslår Gunnar Hökmark att dessa indikatorer blir till frivilliga riktlinjer.

På så sätt undviker vi kostsamma modeller som varken efterfrågas eller tillför något av värde.