Hoppa till innehåll

Hökmark: Ett steg mot en gemensam EU-telekommarknad

– Vi måste inrikta oss på att bygga en gemensam telekommarknad i Europa. Det är så och inte genom höga roamingkostnader eller blockering av tjänster på Internet som EU kan bli en ledande Internetekonomi. Det säger Gunnar Hökmark som är ansvarig i Europaparlamentets största partigrupp, EPP gruppen, för genomförandet av EU:s telekompaket efter dagens omröstning i parlamentets Industriutskott.

– Dagens beslut sänder en tydlig signal till EU – Kommissionen att fullt ut utnyttja de regleringsmöjligheter den redan förfogar över. Ett första steg som jag fått stöd för idag är att definiera en transeuropeisk marknad för företag som agerar i flera medlemsstater.  Att ge BEREC, en sammanslutning av samtliga telekomregleringsmyndigheter i EU, i uppdrag, att utöva tillsyn på denna marknad är en viktig byggsten i skapandet av en gemensam telekommarknad, fortsätter Gunnar Hökmark.

– Men vi måste göra mer. Fragmenteringen av EU:s telekommarknad skapar inte enbart onödiga roamingkostnader för konsumenter som vill ringa och surfa i ett annat EU-land. Det försvårar också för företag som vill sälja tjänster utanför hemmamarknaden. Vi måste därför lyfta blicken bortom de nuvarande telekomregleringarna och de 28 nationella marknader som lagstiftningen cementerat. Istället måste vi nu börja arbetet med att bygga en europeisk digital inre marknad, understryker Gunnar Hökmark.

– Det är slutligen bra att utskottet nu ställt sig bakom mitt krav om att utreda hur mer spektrum kan frigöras, bland annat i 700 MHz bandet, för att klara av den snabbt växande internettrafiken. Det är även glädjande att jag fått stöd för min linje om behovet av att auktionera ut pan-europeiska 4 och 5G licenser. Så skapar vi förutsättningar en gemensam marknad utan roaming. Så säkerställer vi att morgondagens internettjänster utvecklas inom EU:s gränser, avslutar Gunnar Hökmark.