Hoppa till innehåll

Hökmark: dubbla forskningsanslagen!

  • av

I veckan debatterades EU:s nästa forskningsprogram i plenum, i samband med omröstningen kring en rapport som utgör en första position från Europaparlamentet vad gäller utformningen. Gunnar Hökmark har under arbetet lyft fram behovet av att prioritera Europas ledande forskning, för att på så sätt stärka vår globala konkurrenskraft och attrahera världsledande forskare, idéer och investeringar.

Hökmark lyfte fram tre prioriteringar under debatten.

  1. Sätt excellensen i centrum, det vill säga det kriterium som säger att finansiering ska ges utifrån kvalité och inget annat. För att Europa ska kunna ta ledningen måste forskningsprogrammet vara ett verktyg för att premiera forskning i världsklass, och inte ett verktyg för ekonomisk omfördelning mellan EU:s länder och regioner.
  2. Om Europa ska behålla konkurrenskraft behöver vi bli ett centrum för global forskning. Det innebär att vi behöver vara öppna gentemot omvärlden, för att forskare ska kunna komma hit, men också öppna för att använda europeiska forskningspengar i internationella projekt även utanför Europa, för att på sätt avancera vår position som globalt ledande.
  3. Nästa forskningsprogram behöver få en utökad budget och europeiska investeringar i forskning och innovation behöver accelereras. Hökmark lyfte fram att Europa behöver fördubbla anslagen till forskning för att nå våra högt ställda mål.

 

Se hela inlägget här nedan, från måndagen den 12 juni 2017.