Hökmark: Bra med budgeten klar

 

-Den långtidsbudget som nu överenskommits mellan parlamentet och rådet ligger på den nivå som vi verkat för och har en inriktning som vi välkomnar. Satsningarna på forskning och utveckling borde ha varit större och minskningen av jordbruksanslaget borde ha varit mer omfattande. Likväl innebär detta ett viktigt steg framåt och att Europeiska unionen nu utan vidare konflikter kan få en budget på plats. Det är bra för EU och det är bra för Sverige, säger Gunnar Hökmark, vice ordf. i EPP-gruppen.

Etiketter: