Hoppa till innehåll

Hökmark: 1 Gigabit/sek bör vara målet

– Att minska kostnaderna för utbyggnad av ultrasnabbt bredband är avgörande för tillväxt och jobb i Europa. Genom att bejaka nationella förutsättningar säkerställer vi att varje medlemsstat kan bygga ut bredband på ett kostnadseffektivt sätt. Det säger Gunnar Hökmark, som är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, och dess ansvarige för lagstiftningen om att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnad. 

– Det är bra att vi nu förbättrar möjligheten för utmanare på marknaden att få tillgång till befintlig infrastruktur under mark, så kallad ”kanalisation”, för att öka utbyggnaden av fiber. Men att detaljreglera till exempel tillstånd för bygg och markarbeten, som EU-kommissionen förslår, är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Det skall fortsatt vara nationell kompetens, understryker Gunnar Hökmark. 

– Skillnaden mellan att gräva ner bredband som levererar 30 Megabit per sekund och 1 gigabit per sekund är försumbar. Det är därför helt avgörande att vi sätter målet att alla nya fasta bredbandsuppkopplingar ska kunna leverera 1 gigabit per sekund, avslutar Gunnar Hökmark.