Hoppa till innehåll

Höjda skatter och gamla kylskåp- Artikel VT

I stället för att ta itu med problemen kring svensk konkurrenskraft, villkor för företagande och den höga arbetslösheten väljer regeringen den stillastående vägen framåt, eller snarare bakåt.

Att göra det billigare att reparera gamla vitvaror, reparations-rut, är ett utmärkt förslag om syftet är att hindra utvecklingen av nya energisnåla produkter som kan bidra till en bättre miljö och sänkta elräkningar för Sveriges hushåll. Regeringens förslag reflekterar en statisk syn på tillväxt, där redan etablerade energilösningar gynnas på bekostnad av nya innovationer.

Skattelättnader kan vara ett kraftfullt instrument för att uppmuntra ett visst beteende eller skapa tillräckligt med utrymme för företag och deras idéer att växa, men i stället för att understödja framväxten av ny teknik gör regeringen tvärtom. I dag handlar det om elintensiva vitvaror i hemmet som nu kommer att förbli på marknaden i stället för att ersättas med nya miljö- och plånboksvänliga produkter. I det större perspektivet handlar det om mer än så, om ny miljöteknik, innovationer och företagsidéer. Sådant skapas i en dynamisk ekonomi, där klimatet är tillåtande gentemot goda idéer. Tyvärr saknar regeringen svar på dagens klimat- och miljöutmaningar. Fortsatt tillväxt förvisso är en förutsättning för att vi ska nå målen om en koldioxidfri ekonomi, men om den inte bygger på ett innovationsklimat i världsklass kommer Sverige och Europa att tappa kompetens och finna sig steget efter USA och Kina och högteknologiska länder som Japan och Sydkorea.

Politik är det möjligas konst och med en samhällsidé för nya företag, innovationer och teknik finns alla möjligheter att möta miljöutmaningarna med inte bara hejdande åtgärder utan även förbättrande lösningar. Startskottet gick för länge sedan, men dessvärre står regeringen fortfarande stilla och stampar med en politik för höjda skatter och gamla kylskåp.

Europaparlamentariker Moderaterna