Hoppa till innehåll

Historiens skugga över röstningsregler

[BILD1]Historiens skugga ligger ofta över de svåraste konflikterna i vår tid. Det har i hög grad gällt utvecklingen på Balkan. Samtidigt får inte glömmas att EU som sådant har vuxit fram ur viljan att lämna skuggorna bakom sig. Att jag just nu sitter i Strasbourg är ett uttryck både för att minnet av konflikterna mellan Frankrike och Tyskland påverkar dagens Europa men också att vi vill se detta just som en del av vår historia och inte vår nutid. I diskussionerna om ett nytt fördrag och röstreglerna gör tyvärr den polska regeringen tvärtom. De använder inte Europasamarbetet till att lägga historien bakom sig utan historien till att i dag förändra debatten om hur vi i vår tid ska samarbeta.