Hoppa till innehåll

Hellre maktdelning än europeisk regering

I går föreslog den tyske kommissionären Gunther Verheugen att små länder hellre ska ha en biträdande kommissionär än en hel. Det är förvisso lätt för ett stort lands företrädare att hävda men kanske inte lika lätt att få förståelse från små länder för. Men problemet finns där likväl, vi har i dag för många kommissionärer, från nyår 27, och med de länder som är på ingång handlar det lätt om över 30.

En annan och bättre lösning är att formulera ett antal regionala strukturer som får dela på kommissionärsuppdraget.

Han föreslog också att kommissionsordföranden ska väljas av Europaparlamentet. Det vore ett mycket långtgående steg som skulle förändra maktbalansen och den struktur för beslutsfattande som är en del i EU´s framgång. I och med att kommissionsordföranden blir vald av parlamentet elimineras den maktdelning som ger Europaparlamentets dess makt och dess förmåga att sätta en egen agenda. Det blir mindre parlamentariskt inflytande och mer av den blockpolitik som präglar nationella parlament. Där kan det vara rätt, för det handlar om ett land, i Europaparlamentet skulle det innebära att stora länder skulle få ett större inflytande på bekostnad av de små och maktbalansen.