Helin gör saken värre när han flyr sitt ansvar

Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin försöker nu föra över debatten om organartikeln till att bli en diskussion om Israels regering. Det är förståeligt av två skäl. Dels därför att den israeliske utrikesministern Avigdor Lieberman på ett obegripligt sätt försöker göra denna artikel till en konflikt mellan de två länderna och deras regeringar, dels därför att han har allt intresse att förskjuta debatten från det egna ansvaret.I en intervju i Sveriges Television hävdade han dels att artikeln var införd på kultursidan eftersom den inte innehöll några nyheter, dels att den var en opinionsartikel som inte krävde någon kontroll av fakta.

Till detta kommer att han hävdar att jag kallat honom för nazist. Så är inte fallet. Och det tror jag definitivt inte, lika lite tror jag att han är antisemit.

Vad jag har hävdat är att Aftonbladet genom publiceringen öppnat upp för en antisemitisk propaganda som just bygger på frånvaron av fakta och som är just opinionsbildning. Så här skrev jag:
”Det finns ingen principiell skillnad mellan den artikel som Donald Boström har skrivit om mördande av unga palestinier för illegal organtransplantation och skriverier som under decennier och sekel har präglat viskningarna, skvallret, påståendena och ryktena kring judar i Ryssland, Polen, Tyskland och Iran. Inga fakta, ingen sanning, bara rykten och misstankar. Aftonbladet utmanar den ryske Tsarens säkerhetspolis ifråga om att sprida rykten om judar. Och det i ett land där vi säger oss att det aldrig får hända igen. Boström och Aftonbladet låter det hända igen. Det är en skam för alla inblandade. Men framförallt för tidningens ansvarige utgivare. Aftonbladet tar med sin nuvarande redaktionella och politiska ledning steget in i en krets av tidningar och publikationer som tillhört och tillhör mörkrets krafter.”

När Helin nu säger att artikeln handlar om opinionsbildning och diskussion, att det i övrigt inte finns några nyheter som motiverar publiceringen (som om frågan om en stat ägnar sig åt att döda människor för att komma åt deras organ inte vore en nyhet om det fanns verklighet bakom) och att det är därför som den publicerades på kultursidan.

Alltså, den ansvarige utgivaren för Aftonbladet hävdar att han godkänt publiceringen av gamla och ständigt återkommande myter som bildar den klassiska antisemitismens propaganda, inte på grund av att det fanns några fakta utan för att den publicerades som opinionsbildning och diskussion.

Helins försvar gör inte saken bättre när han hävdar att det handlar om opinionsbildning och inte fakta. Och han kan inte gömma sig bakom den israeliska utrikesministerns agerande i denna fråga. Det är en annan diskussion som också bör föras.