Hoppa till innehåll

Hearing om roaming i Europaparlamentet

Under hearingen hade ledamöter och allmänheten möjlighet att ta del av synpunkter från företrädare för mindre och större telekomoperatörer, konsumentorganisationer, de europeiska regleringsmyndigheterna samt kommissionären ansvarig för telekomfrågor.

Under hearingen uttryckte både operatörer och ledamöter oro för att nya regleringar kan påverka telekommarknadens konkurrenskraft negativt. Det råder dock en bred konsensus att så kallade ”bill shocks” eller ”chockräkningar” föranledda av konsumenters ”roamande” utomlands måste undvikas och att transparensen vad gäller priser för telekomtjänster bör öka.