Hoppa till innehåll

Handlingskraftiga reformförslag behövs – artikel i Kristianstadsbladet

I lördags fyllde den Europeiska unionen 60 år. Det har fram tills nu varit en i det närmaste mirakulös utveckling genom årtiondena. Nu höjs dock fler och fler röster för att institutionella förändringar behöver komma till. Men det Europa behöver är inte nya institutioner utan att ta tillvara på de verktyg som redan finns.

Europa har bidragit till en ny europeisk freds- och frihetsordning. För Sverige kan denna nya ordning inte överskattas. Som världens mest exportberoende land är den inre marknaden avgörande för vårt välstånd. Fler länder är dessutom fria att i dag handla med oss och där det förr fanns fientliga baser finns nu våra närmaste vänner. Östersjöregionen är en av världens mest dynamiska marknader och fredsprojekt.

I början av mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker en vitbok om framtidens Europasamarbete. Det var tydligt att fokus låg på vilka institutionella förändringar som framgent kan komma till och hur den framtida maktbalansen bör vara mellan medlemsländerna och EU:s olika institutioner. Fem alternativ formulerades: ”Fortsätta som vanligt”, ”Bara den inre marknaden”, ”De som vill göra mer”, ”Gör mindre mer effektivt” och ”Göra mycket mer tillsammans”.

Svaret på dagens problem inom Europa är dock inte fem nya sätt att förändra våra institutioner. Det som behövs är fem handlingskraftiga förslag på politiska reformer inom ramen för dagens starka och demokratiska system.

För det första behöver den inre marknadens sista hinder måste rivas så att fler jobb kan växa fram. Medlemsstaterna måste anpassa sina offentliga finanser till de gemensamma reglerna som finns genom reformer och en kvalitativ budgetpolitik.

För det andra måste flyktingpolitiken bygga på samverkan. För att kunna hantera människor rätt till asyl, om den finns eller ej, måste Europa ha kontroll över de yttre gränserna. Det kräver dock samtidigt reformer för länder som Sverige. Så länge vi har höga bidrag även till ekonomiska flyktingar kommer människor att söka sig just hit.

För det tredje behöver vi nu träda fram inom global handel när USA drar sig tillbaka. Vi behöver från europeiskt håll intensifiera förhandlingar om nya handelsavtal med Japan, Australien, Mexiko och hela Latinamerika liksom länder i Asien.

För det fjärde behöver vi gå i täten vad gäller miljö- och energipolitik. Det är områden där vi både behöver leda vägen för ny teknologi och visa oss vara ett föredöme för andra delar av världen.

Sist men inte minst, Europa behöver intensifiera sitt säkerhetssamarbete. Vi behöver bära ansvar för vår egen säkerhet och bättre koordinera det arbetet. Ryssland har med krigets medel åter ritat om Europas karta, och deras desinformations- och hybridkrigföring sträcker sig längre in i Europa än Warszawapaktens skuggor någonsin gjorde.

60 år efter Romfördraget är det dags att visa Europas medborgare att vi uppnått något som vi kan vara stolta över och som fungerar mot dagens utmaningar, som är av just det slag som EU en gång formades för att kunna möta. I stället för att diskutera nya fördrag måste vi utnyttja nuvarande fördrag genom att med ny politik göra Europa starkare.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för M i Europaparlamentet