Hoppa till innehåll

Handeln bygger vårt välstånd – krönika i Norrbottens-kuriren

Sveriges ekonomiska utveckling är beroende av handel med resten av världen. När röster höjs för protektionism och nya murar måste EU utveckla mer djupgående handelsavtal med omvärlden. Endast så bygger vi välstånd och fred. Men det förutsätter att handelsmotståndarna som står i vägen för en sådan utveckling byts ut i nästa val.

Vänsterpartister, miljöpartister och sverigedemokrater låter sig ofta hänföras av protektionistiska idéer, genom regleringar som försvårar för handel inom EU och med andra länder. De är emot handelsavtal och de är emot reformer som ger konkurrens.

Ökad handel och tillväxt handlar om att sätta upp gemensamma regler och riva gränser på den inre marknaden. Det handlar också om handelsavtal mellan EU och omvärlden som stärker ekonomi och internationellt samarbete. Inga länder gynnas av tullar eller andra handelshinder. Det gäller både avancerade ekonomier och fattigare länder som bör ges samma möjlighet till ekonomisk utveckling som länder som Sverige har haft.

Handel har historiskt fyllt funktionen att knyta samman länder, världsdelar och folk. Den har inneburit en mötesplats för människor och varor som lett till ökad frihet, ekonomisk utveckling och samarbete. Marknadsekonomins seger har medfört en fantastisk utveckling där global fattigdom har besegrats och fler människor än någonsin lever i välstånd. Det är i länder där marknadsekonomins lagar och regler inte har fått fäste som vi ser fattigdom och förtryck.

Sverige är genom medlemskap i EU del av en marknad som utgör en av världens största ekonomier och som förhandlar handelsavtal med hela världen. Det gynnar svenska industrier, företag och konsumenter. Denna ekonomiska och politiska gemenskap vill sverigedemokrater och vänsterpartister överge när de säger sig vilja lämna EU.

Europaparlamentet godkände nyligen ett frihandelsavtal med Japan, som kan börja gälla i februari 2019 och som är EU:s hittills största frihandelsavtal. Avtalet har en särskild betydelse efter att Donald Trump drog ut USA ur ett handelsavtal med länderna i Stilla Havet. Trump har gjort vänsterns handelsmotståndare sällskap i protektionismens iver, som enbart leder till mindre handel, färre investeringar, stagnation och ökade motsättningar mellan människor.

När Storbritannien lämnar EU och när det traditionellt frihandelsvänliga USA gör reträtt behöver EU ta ett större ansvar för att främja handel i världen. För att EU ska kunna ta den rollen behövs politiker i Europaparlamentet som bejakar handel.

Fria samhällen förutsätter en fri ekonomi, men den fria ekonomins motståndare återfinns på flera håll. Vi får inte låta vänsterpartister, osäkra socialdemokrater, protektionistiska miljöpartister eller nationalister bromsa den handel som bygger välstånd. Vi måste ha ett starkt stöd för att EU kan gå i täten för en värld där fattigdom bekämpas och välstånd byggs.