Hoppa till innehåll

Han har inte alls rätt.

  • av

Vi har allvarliga och stora utmaningar framför oss i det svenska samhället. Det gäller ekonomin i sin helhet. Det gäller vår välfärds förmåga att ge medborgarna den trygghet vi har bestämt. Det gäller den svenska skolans förmåga att ge kunskaper i världsklass. Hur vi hanterar kriminalitet och rättsstaten. Och det gäller hur vi hanterar den invandring som kommit till Sverige liksom hur vi tillsammans med andra länder hantera de flyktingvågor och tragedier som präglar vår värld. Vi har också de växande hoten och aggressionerna mot Europa, vårt närområde och även direkt mot oss själva genom rysk upprustning och terrorism.

För många är invandringsfrågan det allt dominerande problemet och förklaringen till alla problem. Det är inget nytt att det finns de som anser att invandring och främlingar är alltings problem. Så ser främlingsfientlighet ut. Det är alltid de andras fel. Men det bortser från en avgörande viktig sak. Under de senaste tio åren har Sverige utvecklats till att bli en av de mest stabila tillväxtekonomierna i Europa. Samtidigt som vi har tagit emot fler människor från andra länder än andra. Vi har under denna period nått den högsta sysselsättningen i Europa. Vår arbetslöshet beror inte på förlorade jobb utan på en växande arbetsmarknad. Självfallet innebär invandring problem. All mänsklig verksamhet och förändring innebär nämligen problem.

Men den stora och avgörande effekten av invandringen ser vi i sjukvården, omsorgen, forskningen, städningen, transporterna, väkteri och nyföretagande. Dem, om jag får använda de främlingsfientligas form, kör våra bilar, städar våra kontor, stärker det digitala undret, gör oss ännu större som musiknation, opererar våra hjärtan, bäddar sängar, tvättar äldre, hanterar tunnelbana och spårvagnar och jobbar här och var. Svensk ekonomi har utvecklats av detta. Det är därför den går som en Tesla. Socialdemokraterna försökte under hela sin oppositionstid underminera detta enkla faktum genom att säga att allt gick åt skogen och att vårt samhälle gick sönder.

Och det är sant att i Malmö, där socialdemokrater styrt som mest och längst, har vi de största problemen. Men Sverige som land har inte gått sönder. Vi håller inte på att falla ihop.

Det finns kriminalitet och grov brottslighet, och den är märkbar och tydlig där vi har invandrartäta områden. Den drabbar i alla första hand invandrare och flyktingar. Den beror på det enkla faktum att invandrare och flyktingar vare sig är ädlare människor, som en del vill påskina, eller sämre, som andra vill påskina, utan även där finns hänsynslösa, dogmatiska och kriminella personer som i varje annan befolkningsgrupp.

För min del har jag aldrig förstått varför det för en del, inom den politiska debatten men även inom media, är så viktigt att lägga tillrätta och romantisera bilden av invandringens konsekvenser, lika lite som jag förstår att människor kan ägna hela sin politiska energi, allt sitt twittrande och trollande och huvuduppgift i världen att demonisera invandrare och eländesförklara vårt samhälle eftersom så många har sökt sig till oss.

Det är kombinationen av förnekelse och fördömelse som har låst den svenska migrationsdebatten. Den har lett till en del feghet men framförallt till en agenda som fört bort från det som är problemen. Därmed har vi haft för lite fokus på att diskutera och lösa problemen och istället låst oss vid debatten om det finns några problem över huvud taget eller om dessa problem håller på att sänka vårt samhälle, leda till ett kriminellt elände över hela vårt land och till ekonomin är i förfall och de offentliga finanserna på väg mot katastrof bortom kontroll.

Det är självfallet att en omfattande invandring ger problem. Det är många människor som kommer och överallt där människor möts skapas problem, liksom framsteg. Och ju mer utanför olika grupper är desto mer utanför är de i vårt samhälle, och mer exponerade för problem. Men om graden av kriminalitet är högre bland invandrare är högre än bland i Sverige födda säger det ändå inte något om invandrare vare sig vad gäller den enskilde individen eller gruppen. Den absoluta majoriteten är likväl hederliga, och de som mest drabbas av denna brottslighet. Om brottsligheten är dubbelt så hög bland en grupp kan det innebära att det är två procent istället för en procent som begår brott och det ger skillnaden mellan 99 procent och 98 procent.

En stor del av de problem vi har är att vi varit dåliga på att bekämpa denna brottslighet, ställa brottslingar till ansvars och skydda övriga människor. Istället har en ovilja att acceptera problemen lett till att grupper som sådana har skuldbelagts istället för att dem som är skyldiga fått ta konsekvenser för sina handlingar. Det har lett till mer brottslighet och inte mindre.

Jag förstår heller inte varför vi inte tillämpar stramare rättsstatliga regler vad gäller asylhantering istället för att pendla mellan i det närmaste full öppenhet och stängda gränser. Lika lite förstår jag den undfallenhet som finns gentemot falska handlingar, felaktiga åldersuppgifter och brottslighet bland asylsökande. Det är utöver detta frustrerande att den svenska skolan har tillåtits tappa sin förmåga att ge fostran och kunskap när den behövs mer. Det är oacceptabelt att poliser inte vågar ge signalementen av politiska skäl liksom det är trams att man försöker sig på armband istället för tillräcklig bevakning vid musikfestivaler. Det finns mycket vi kan göra för att göra bättre och det är en politisk utmaning. Vår oförmåga i denna del beror inte på invandring utan på oss själva.

Ser vi runt om i världen ser vi att alla samhällen har stora problem. Själv anser jag att vi har för stora problem som inte ska accepteras därför att varje mord, dråp, våldtäkt eller rån är ett för mycket. Oavsett vad någon heter eller kommer ifrån.

Men utifrån detta hävda att det svenska samhället faller samman och har blivit ett slagfält för invandrares brottslighet och terrorism är inte bara oproportionerligt utan dessutom dumt. Om vi ska jämföra oss med andra, vilket jag inte anser vi behöver göra eftersom vi ska hantera våra problem utifrån dem själva, så är vi likväl ett lugnare och tryggare samhälle i dag som i går.

Och det blir befängt när olika av främlingsfientligheter och förment nationalisms proselyter nu bugar inför Trump för att han i ett pladdrigt tal fogade in Sverige i raden av platser där grova terrorbrott genom först och att detta pladder sedan förklarades med att han sett ett pladdrigt och demoniserande hopklipp i amerikansk TV.

När olika aktörer nu säger att det nog ligger något i det som Trump sa, som om han hade någon aning om vad han pladdrade om, så låter man ytligheten och fördumningen ta över en seriös debatt om det svenska samhället. Trump visste inte riktigt vad han sett, han tweetrade ut en massa om det han vill tro och visste inte vad han talade om vare sig innan han talade, när han talade eller efter att han talat. Det är förnedrande av förmenta nationalister att nu böja knä inför hans klokhet. De vill hellre skämmas för sitt land än vara stolt över det. De vill att det ska vara ett elände i vårt land. Det är en upp och nervänd nationalism.

Tittar vi närmare på just Orange County i Florida där Trump höll sitt av Sverigedemokrater och andra beundrade tal ut i luften, rapporterades 2016 där 167 dråp och mord. Siffror för Sverige 2016 har vi ännu inte, men 123 mord rapporterades i hela Sverige 2015 och denna siffra har de senaste tre decennierna legat relativt stabil kring 100-talet mord per år (2012-2015, 98-123 mord) trots befolkningsökning.

2015 rapporterades 102 dråp och mord i Orange County och med en befolkning på 1 288 126, innebar detta 7,9 per 100 000 invånare. Samma siffra i hela Sverige var 2015 1,9 eller 1,6 beroende på om man inkluderar kategorin vållande till annans död.

För min del innebär detta inte att våra problem blir mindre för det. Antalet mord och mängden dödligt våld har uppenbart ökat i olika stadsdelar och det drabbar offer, familjer och samhället. Men låt inte Trump i sitt pladder definiera Sveriges problem när han står och talar i ett land med väsentligt högre brottsnivå, väsentligt högre nivå av dödligt våld och dessutom i en del av USA som ligger sju gånger högre Sverige när det gäller brott med dödlig utgång.

Istället för att relativisera våra problem ska vi angripa dem. Men inte beroende på att Trump redovisar en virrig uppfattning om Sverige efter att han har råkat se ett extremt tendentiöst och hopklippt reportage på TV kvällen innan utan för att vi själva ser vårt eget samhälles problem och möjligheter. Trump har inte alls rätt. Han har fel om proportion, omfattning och orsaker. Han har fel när han tror att Sverige blivit ett kriminalitetens och terrorismens hemvist, ett land som faller sönder på grund av att människor på flykt sökt sig hit. Han vet ju inget om Sverige.

Sverigedemokraternas hyllning av Trump är ett underkännande av dem själva och deras förmåga att se och hantera de problem som Sverige har. Om man inte kan se och förstå proportioner och om man inte kan definiera problem mer än att skylla på ”dom” har man ingen nyckel till att lösa de problem vi har.