Hoppa till innehåll

Hamas och Fatah

I dagarna har det vuxit fram en diskussion bland militanta palestinska grupper om vikten av att Hamas och Fatah går samman för att leda den palestinska myndigheten med målet att den vägen erkänna Israel, tidigare ingångna avtal och att ta avstånd från terror mot mål i Israel.
Tidningen Haaretz beskriver denna process närmare i denna artikel.

Det intressanta med denna utveckling är att den är ett tecken på att den isolering som möter Hamas-regimen så länge man inte tar avstånd från terror, inte erkänner Israel och desavouerar presidenten Abbas vad gäller tidigare ingångna avtal och ansvaret för fredsprocessen är ett sätt att klargöra för palestinska ledare de krav som en självständig palestinsk stat måste leva upp till.

Det är förmodligen en lång väg för att få en Hamas-ledd regim att erkänna Israel och bekämpa terror som utgår från det territorium man har ett ansvar för men det är likväl intressant att notera steg som tas. Det understryker än mer det ansvar som EU har för att på en gång bidra till stabila samhällsvillkor på Västbanken och samtidigt klargöra de krav som måste ställas på varje regering som vill vinna internationell respekt och trovärdighet.