Håller inte för jobbgranskning- Artikel UNT

Vi tror på Europa. Det enade och öppna Europa som åstadkommits genom EU gör att vi kan bo, studera, arbeta och pensionera oss i alla 28 medlemsländer. I dag tar vi det som en självklarhet, men för bara något tiotal år sedan var detta otänkbart. Vi tror också att den fria rörligheten gynnar oss alla och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt i Sverige såväl som i resten av Europa.

Nya Moderaterna sätter ordning och reda i offentliga finanser högt eftersom det är avgörande för att värna jobben. Vi anser även att samma princip bör gälla på EU-nivå, särskilt eftersom vi har sett skuldsättningen i EU öka med i genomsnitt 50 procent sedan 2006 och där Sverige är det enda EU-land där statsskulden har minskat under samma period. Europas kris visar att man inte kan spendera sig ur en dålig ekonomisk situation. För att komma ut ur krisen med stärkt konkurrenskraft behöver EU en framtidsinriktad budget som fokuserar på rätt saker.

Socialdemokraterna har sagt att de bland annat kräver en jobbgranskning av allt EU gör. Välkommet – men samtidigt ser vi hur deras egen politik inte klarar en sådan granskning varken på Sverige- eller EU-nivå. Höjd arbetsgivaravgift för unga, höjd restaurangmoms, halverat RUT är bara några av alla förslag som hotar jobben i Sverige och samlat beräknas deras förslag leda till att över 80 000 jobb försvinner.

I Europafrågor visar Löfvens representanter i Bryssel att de gång på gång företräder en ännu tydligare vänstersväng och hot mot jobben än Socialdemokraterna i Sverige. De ställer sig exempelvis positiva till exempelvis en skatt på finansiella transaktioner och tar därmed ett första steg mot att ge EU beskattningsrätt. Skulle en skatt på finansiella transaktioner bli verklighet riskerar dessutom svenska bo- och företagslån att bli dyrare, något som ytterst skulle komma att drabba jobben.

EU är Sveriges viktigaste handelspartner och cirka en miljon löntagare jobbar i företag som exporterar till EU. Samtidigt vill Löfven tillsammans med LO begränsa den fria rörligheten och möjligheterna för människor att komma till Sverige för att arbeta. Uppenbarligen utan insikt om att den fria rörligheten av arbetskraft är en förutsättning för den fria rörligheten av våra exportvaror.

Gemensamt för många av socialdemokraternas förslag är att makten flyttas till Bryssel samtidigt som de försvårar för jobben att bli fler. Vi moderater förespråkar istället ordning och reda både här och i Bryssel. Vi vill utveckla EU för att ytterligare stötta jobb och tillväxt. Sedan 2006 har sysselsättningen i Sverige ökat med mer än 250 000 personer. Om vi hade sett en liknande utveckling bland jämförbara EU-länder hade flera miljoner fler EU-medborgare haft ett jobb att gå till.

För Sveriges tillväxt och för svenska jobb är den ekonomiska utvecklingen bland våra viktigaste handelspartners avgörande. Låt inte Stefan Löfvens socialdemokrater i Bryssel äventyra Sveriges och Europas framtida tillväxt och jobb med en bidragslinje på EU-nivå, ökad överstatlighet och minskad ordning och reda i EU:s finanser.

Gunnar Hökmark (M)
vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val

Anna Kinberg Batra (M)
gruppledare i riksdagen och ordförande för finansutskottet