Hoppa till innehåll

Håll samman unionen- Opposition Skåne

Meteorologer kallar det för ”en perfekt storm”. Men det är allt annat än perfekt. Det är ett sätt att beskriva när en rad olika omständigheter samverkar för att göra stormens genomslag det värsta möjliga. Europa och EU möter nu en sådan situation. Ryssland. Krigföringen i Ukraina. Grekland. Den ekonomiska krisen. Växande främlingsfientlighet. Svaga regeringar. Och en av vår tids största flyktingvågor, jämförbar med andra världskrigets i omfattning och orsak, som går bortom den normala debatten om invandrings- och flyktingpolitik.

Det är en stor utmaning som ytterst handlar om vår förmåga att hålla samman unionen och kunna fatta de gemensamma beslut som behövs. För att klara det behöver vi en stark politisk idé förenad med en förmåga att se verkligheten som den är. Det pågår ett krig i Europa och det ingår i ett större hot mot den europeiska fredsordning vi tar för självklar. Flyktingarna, de allra flesta av dem, flyr från ett brutalt krig där massavrättningar, terrorbombningar, våldtäkter samt slaveri har blivit en grym normalitet. Stora flyktingströmmar ställer stora krav på ansvar men också på förmågan att tala om de problem de skapar. Annars kommer de inte kunna lösas. Ekonomin kräver reformer annars fortsätter nedgången och den växande arbetslösheten. Det blir ett svagare Europa.

För det första. EU är inte till för toppstyrning utan för den öppenhet som frihet och marknadsekonomi ger. Den reformagendan måste nu prägla vår gemensamma ekonomiska politik och den inre marknaden. Då får vi växtkraften åter.

För det andra. Varje enskilt land måste göra de reformer som vi kan besluta om. I decennier har vi i Sverige haft en misslyckad bostadspolitik som lett till köer, svarta marknader, höga andrahandspriser och höga bostadsrättspriser, lågt byggande och liten rörlighet. Ändå hyllas den som solidarisk av dem som alltid hyllar planekonomi. Men vi har ingen anledning att falla in i den kören utan bör verka för en vital och levande bostadsmarknad. Hyresregleringen bör fasas ut till förmån för en marknadsmässig prissättning där den enskilde har starka rättigheter. Lagen om anställningsskydd leder till arbetslöshet och till att unga och nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden. Den döms ständigt ut av alla som har avgått och hyllas av dem som tror sig vara ansvarsfulla när de försvarar den. De försvarar i själva verket arbetslöshet och en arbetsmarknad där rörligheten brister. Avveckla Las till förmån för en lagstiftning där den enskilde har rättigheter, inte facket, och där arbetsgivare inom ramen för detta kan säkra företagets utveckling samt våga anställa mer.

För det tredje. Låt vare sig Sverigedemokrater eller naivitet blockera migrationsdebatten. Låt oss ta itu med problem istället för att låta oss bli problemens fångar. Bara genom att reformera arbetsmarknad och bostadsmarknad har vi tagit viktiga steg. Genom att ge polisen ökade möjligheter att agera hjälper man alla i bostadsområden där kriminalitet i dag sänker allas möjligheter. Se till att vi har öppenheten mot omvärlden men kraven på dem som kommer hit.

För det fjärde. Se till att EU står starkt i de stora frågorna. I utrikespolitiken, i ekonomin, i energisäkerheten, i miljöfrågorna och att vi är det genom samarbete och gemensam lagstiftning i stället för genom toppstyrning i detaljer och av medlemsstater. Vi måste kunna möta Ryssland. Värna balterna och andra. Bidra till att terrorns krafter i Mellersta Östern kan bekämpas med de militära medel som behövs för att rädda människoliv och samhällen. Verka för fri handel.

Och allra viktigast. Se till att vi håller samman unionen så att vi kan utveckla den styrka som reformer och verklighetsanpassning ger. Det gäller i Sverige, där det behövs, och det gäller i Europa. Då kan vi möta både storm och vindar.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker