Hoppa till innehåll

Håll EU borta från socialpolitiken – krönika i Norrbottens-kuriren

Tyvärr har Sverige under Stefan Löfvens regering tappat inflytande i Europa och kastat bort viktiga frågor för att driva symbolpolitik. Därför blir valet till Europaparlamentet den 26 maj ett viktigt val för att sätta inriktningen på EU-politiken framåt.

Så sent som i förra veckan besökte statsminister Stefan Löfven Europaparlamentet för att framföra sin vision om Europa. Löfven missade ett gyllene tillfälle att tala om hur EU ska utvecklas, vilken politik som krävs för att möta Ryssland eller Kina eller för att driva på för mer handel och bättre miljö. Kloka ord om behovet av att värna demokrati och rättsstat i Europa tog skada av tystnaden inför de länder med socialdemokratiska regeringar som underminerar rättsstaten, i synnerhet Rumänien.

Besöket tycks heller inte ha bringat någon klarhet i hur Löfven avser hantera den så kallade sociala pelaren. Löfven fortsätter att hävda att den sociala pelaren handlar om ambitioner och lösa principer, samtidigt som lagförslag på lagförslag nu behandlas som påverkar svensk välfärd och arbetsmarknad och som direkt kan härledas till den sociala pelaren. Vi bör inte i EU reglera föräldraförsäkring eller balans mellan arbete och privatliv. Denna typ av beslut hanteras bäst i Sveriges riksdag och inte i kompromisser med länder som har helt andra modeller.

Däremot är det alldeles nödvändigt med gemensamma lagar och regler i EU. Det är inom EU som vi öppnar upp marknader och gör det enklare att arbeta och röra oss över gränserna. Allt detta kräver gemensamma regelverk.

Den socialdemokratiska regeringen och S-ledamöterna i Europaparlamentet har visat sin oförmåga till prioriteringar genom vurmandet för den sociala pelaren. Liberalerna röstar gärna för skatter och regleringar så länge de sker på EU-nivå. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet motarbetar frihandel och ökad säkerhet.

En moderat Europapolitik handlar om att fördjupa den inre marknaden och skapa fler frihandelsavtal, göra Europa till en ledande ekonomisk kraft, stärka tryggheten, driva på för en sammanhållen migrationspolitik och en klimatpolitik som visar att det går att förena minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt.

I en tid när Trump gör USA mindre behöver EU bli starkare och öppna upp sig mot världen genom nya frihandelsavtal. Vi behöver ta hårdare tag mot brottslighet, stärka den gemensamma utrikespolitiken och forma en energiunion som möjliggör för Sverige att exportera energislag som är mer klimatvänliga och säkerhetspolitiskt stabila än dagens. Vi behöver leda digitaliseringen, i stället för att passivt vänta på USA och Kina.

Det är om dessa politiska vägval som valet borde handla om. Inte om huruvida EU ska bli större eller mindre, eller mer eller mindre lagom. EU bör vara relevant och EU bör vara starkt där det behövs. Men det kräver att vi har politiker som driver på för att EU ska vara relevant, både i regeringen och i Europaparlamentet.