Hoppa till innehåll

Håll EU borta från socialpolitik och arbetsmarknad – slutreplik i Vestmanland Läns Tidning

Marita Ulvskog upprepar i sin replik till mig den felaktiga föreställningen om att det sociala EU-toppmöte som Stefan Löfven initierade förra året endast handlade om ambitioner. På den punkten har verkligheten redan kört över Ulvskogs påståenden. Hon har helt enkelt fel.

Redan nu har det kommit lagförslag om föräldraförsäkring och olika arbetsmarknadsfrågor. Förslag som avser frågor som hör hemma i Sveriges riksdag, som Sveriges riksdag därför motsätter sig och som lagstiftas bäst nationellt.

Till skillnad från Ulvskog röstade jag ja till EU-medlemskap, eftersom det europeiska samarbetet gör oss starkare. Sverige skulle vara ett mer ensamt land utan medlemskapet och det är olyckligt att den rödgröna regeringen inte har tagit tillvara på Sveriges inflytande i EU.

Gemensamma hot och utmaningar som hur vi skapar jobb och tillväxt, klimatpolitiken, hotet från Ryssland, energipolitiken och den inre marknaden löser vi bäst gemensamt. Arbetsmarknadspolitiken och föräldraförsäkringarna utformas däremot bäst i medlemsländerna. Det handlar om politiska vägval.

Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen har genom att göra sociala pelaren till sin främsta fråga i EU valt att prioritera en utveckling där sociala frågor ges större utrymme i EU-samarbetet. Det innebär, oavsett vad Ulvskog menade var Löfvens intentioner med det sociala toppmötet, att fler lagförslag är att vänta. Vi moderater kommer att motarbeta detta.

I stället för att prioritera frågor i EU som man sedan säger att man inte vill göra till EU-lagstiftning bör nästa svenska regering driva på i frågor där det europeiska samarbetet har ett mervärde. Dit hör inte socialpolitik och arbetsmarknad.