Hoppa till innehåll

Haiti

Jordbävningen på Haiti är en naturkatastrof som kräver stort stöd internationellt. Det ställer också krav på EU och på förmågan att samordna europeiska resurser. De krav och den moraliska förpliktelse som en katastrof av detta slag innebär visar också på hur viktig det är med ett EU som kan agera samordnat i världen om vi vill kunna hjälpa och göra skillnad. I den nya kommissionen ska det finnas en kommissionär som är ansvarig för katastrofbistånd, skilt åt från den normala bistånds- och utvecklingspolitiken. Tidigare katastrofer visar liksom tragedin på Haiti att det är skilda krav och krav på skilda resurser gentemot biståndsverksamheten. Nu är det viktigt att EU kan bidra till att det finns en samordnad internationell insats på Haiti.