Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks rapport om Global economic governance antagen i utskottet

Vid Europaparlamentets Utskott för ekonomi- och valutapolitiks möte i Strasbourg antogs under måndagskvällen Gunnar Hökmarks rapport om Global economic governance. Rapporten syftar till att lägga fast Europaparlamentets syn på hur det internationella samarbetet kring det internationella monetära och finansiella systemet bör förändras.

Bland huvudförslagen anslås att det bör vara Internationella valutafonden (IMF) som ska vara centrum för de diskussioner och beslut som förs kring dessa frågor på global nivå. G-20:s roll är självfallet viktig men forumet saknar transparens och representativitet och bör därför inte vara den huvudsakliga arenan för dessa diskussioner.

Arbetet inleddes i våras och har varit föremål för omfattande förhandlingar med de andra politiska grupperna i parlamentet. Rapporten kommer slutligen behandlas vid Europaparlamentets session i Strasbourg i slutet av oktober. Därefter kommer rapporten att fungera som ett medskick med till G-20-mötet i Cannes den 4 november.