Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks linje vann stöd i Europaparlamentets konkurrensrapport

När Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik idag röstade om den årliga konkurrensrapporten fick Gunnar Hökmark stöd för sina förslag för att göra Europa mer konkurrenskraftigt. Bland de förslag utskottet antog finns att statligt stöd till olika företag inte får vara utformat så att det snedvrider konkurrensen eller gynnar redan etablerade företag på de nystartades bekostnad.

Utskottet röstade också för att mer av statligt stöd bör anslås till forsknings- och innovationskluster och dessutom slås det i betänkandet fast att konkurrensen särskilt behöver stärkas i tjänstesektorn som utgör 70 procent av den europeiska ekonomin.

Konkurrensrapporten antas årligen och ger rekommendation till EU-kommissionen om vad den bör fokusera på i sitt arbete med EU:s inre marknad. Europaparlamentet röstar om betänkandet i sin helhet vid sessionen i december.