Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag för ett nytt momssystem i EU

  • av

Europeiska Kommissionen har nyligen presenterat en action plan för ett nytt momssystem i EU. I Kommissionens plan finns en rad förslag för hur momssystemet i EU kan utvecklas och förenklas. Europaparlamentet arbetar just nu med frågan och ska i en rapport svara på Kommissionens olika förslag för ett nytt momssystem. Under slutet av 2016 och under 2017 kommer Europaparlamentet sedan få ta del av lagstiftningsförslag från Kommissionen om ett nytt momssystem. Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringsförslag i den rapport som Europaparlamentet just nu arbetar med. Votering i Europarlamentet förväntas ske efter sommaren. Gunnar Hökmark kommer arbeta med momsfrågan framöver för att se till att ett nytt system utvecklas som underlättar för företag, för utvecklingen av den digitala marknaden och som stärker europeisk konkurrenskraft.

Gunnar Hökmark föreslår:

  • Att det behövs ett enklare system med färre undantag för att den digitala inre marknaden ska fungera bättre,
  • Att det är de nationella skattemyndigheternas ansvar att säkerställa att moms betalas korrekt och att därför krävs mer samarbete mellan skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna,
  • Att det behövs ett enkelt momssystem med få undantag och med så låga nivåer som möjligt, det är viktigt inte minst för att bekämpa momsbedrägeri,
  • Att det behövs en EU-gemensam tröskel för digitala företag som använder sig av EUs system för redovisning av moms på elektroniska varor (MOSS)
  • Att medlemsländerna sätter upp offentliga informationssystem, till exempel en momsportal, där information om olika nivåer och undantag finns tillgängligt,
  • Att Kommissionen upprättar en lista med momsnivåer, regler och undantag i medlemsländerna så att företag enkelt kan hitta den information som behövs,
  • Att medlemsländerna så fort som möjligt delger information om regler, nivåer och undantag i de nationella momssystemen till Kommissionen.