Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer

Kommissionen har presenterat förslag om ett nytt direktiv för att hantera säkerställda obligationer (covered bond) i EU. Syftet är att harmonisera regler på marknaden för säkerställda obligationer.

Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar i direktivet. Hans förslag innebär:

  • En tydligare definition och ram för vad säkerställda obligationer är
  • Att begreppet säkerställda obligationer stärks och tydliggörs
  • Övergångsbestämmelser som tillåter att befintliga bostadsobligationer kan utökas

Förslagen kommer nu att förhandlas mellan partigrupperna. Omröstningen i Europaparlamentet är beräknad till november.