Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad.

Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra systemviktiga banker).

Förslaget om en ”leverage ratio” innebär en reglering av hur stort eget kapital en bank ska ha i förhållande till sina totala tillgångar, inklusive åtaganden utanför balansräkningen, utan att någon hänsyn tas till tillgångarnas olika risknivå. Det innebär att kapitalkravet blir lika för alla låntagare, oavsett kreditvärdighet.

Det finns ingen anledning för EU att utvidga Basel-kraven ytterligare eftersom EU i allmänhet har varit en stark förespråkare för riskbaserade krav. Därför föreslår Hökmark att genomföra Basel-kravet enligt överenskommelse om GSII:s, men inte att föra det vidare till OSII:s.

Vidare föreslår Hökmark att de specifika förhållandena för säkerställda obligationer måste beaktas. Baselkommittén har inte beaktat dessa specifika förhållanden för säkerställda obligationer utan gör det istället helt avskräckande för bankerna att använda säkerställda obligationer för hypotekslån. Detta behöver EU ändra i sin lagstiftning om kapitaltäckningskrav då flera nationella banksystem i Europa använder säkerställda obligationer som huvudkälla för bolån.