Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Europa

Europaparlamentet behandlar just nu den årliga tillväxtöversikten. Det är en rapport som beskriver läget för den europeiska ekonomin och vad som behöver göras för att stärka tillväxt och konkurrenskraft.

Gunnar Hökmarks förslag för tillväxt och konkurrenskraft:

  • Det behövs strukturreformer i alla medlemsländer för att stärka tillväxt och konkurrenskraft,
  • Det visar sig att tillväxten är som högst i de länder där strukturreformer har genomförts,
  • För ökad sammanhållning i EU krävs därför att de länder som har lägre tillväxt genomför nödvändiga reformer,
  • EUs låga konkurrenskraft beror delvis på ett allt för högt skattetryck vilket leder till färre investeringar,
  • Det behövs lägre skatter på arbete och investeringar,
  • EUs budgetregler måste följas och Kommissionen måste följa upp med sanktioner om medlemsländer inte följer reglerna,
  • Att följa budgetreglerna gör att medlemsländerna kan bygga upp buffertar för att hantera ekonomiska problem,
  • Medlemsländerna behöver prioritera i sina nationella budgetar, de mest nödvändiga utgifterna behöver komma först,