Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks betänkande om kärnkraftssäkerhet antaget av Europaparlamentet

annualreport07-brennelement

Idag har Europaparlamentet röstat för Gunnar Hökmarks (M) förslag till gemensamt direktiv för kärnkraftssäkerhet i EU.

– Nu läggs grunden för en utveckling av kärnkraften i Europa. Med det nya kärnkraftssäkerhetsdirektivet får samtliga medlemsstater ett gemensamt regelverk som skapar ökad insyn, bättre kontroll och högsta möjliga säkerhet. Det säger Gunnar Hökmark, Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet.

– Mer kärnkraft minskar utsläppen av koldioxid inom EU. Dessutom leder högre andel kärnkraft i energiförsörjningen till ökad energisäkerhet. Med kärnkraftssäkerhetsdirektivet skapas förutsättningar att på gemensam grund säkra den framtida elförsörjningen.

Förslaget innebär bland annat:
* IAEAs regelverk blir bindande. Därmed finns det inget utrymme för att tillåta avvikelser från den högsta tänkbara säkerheten.

* Nationella oberoende myndigheter ska sköta kontrollen av kärnkraftssäkerheten.

* Myndigheterna ska ha rätt att stoppa driften av de kärnkraftverk som inte uppfyller säkerhetskraven.