Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks anförande i plenum till statsminister Stefan Löfven (2016-03-09)

  • av

Herr talman! Fru vice ordförande och herr statsminister – välkommen hit!

Det är roligt att höra en socialdemokratisk statsminister, liksom andra företrädare för Sverige, så tydligt understryka att Sverige står bakom det europeiska samarbetet, starkt och stabilt.

Vi lever i en tid då kriserna kommer utifrån – Ryssland, Syrien, Ryssland i Syrien, ISIS, terrorismen, klimatfrågan, flyktingarna – och ställer vårt samhälles grundläggande värden inför stora utmaningar. Det är bara genom ett starkt Europa vi kan hantera detta och därför skulle jag vilja säga: Säg aldrig: ”Vi måste lösa alla dessa problem nästa vecka för annars har samarbetet misslyckats”.

Vi kommer att behöva detta samarbete under mycket lång tid, för de problem vi står inför är större än att det finns en enkel lösning och ett beslut. Vi måste istället för att alltid fråga oss vad EU kan göra för oss fråga oss vad vi kan göra för Europa. Jag vet att den formuleringen använts tidigare, men det är det vi måste göra. När det gäller de sociala frågorna, försvaga inte Europasamarbetet genom att ta dem från de nationella parlamenten till Europaparlamentet. Då får vi konflikterna, då får vi överregleringen, då får vi byråkratin som människor runt om Europa vänder sig mot.

Det som först sägs i den brittiska debatten, och som många av oss även i Sverige delar, är att det är för mycket byråkrati. Vi ska minska byråkratin och vi ska härifrån se till att underlätta genom att ta bort en djungel av nationella regleringar som hindrar ekonomins utveckling. Ett frihandelsavtal med USA, stabila offentliga finanser. Jag skulle vilja att statsministern talar med dem i hans egna partigrupper som tror att man får mer pengar genom att spendera mer pengar än vad man har.

Flyktingfrågan: Där har vårt land tagit ett mycket stort ansvar. Vi måste se till att det blir en fördelning av bördan. Vi måste se till att följa reglerna. Det gäller också för Öresundsbron. När vi inför kontroller så ska vi följa reglerna och inte införa ett transportörsansvar. När det gäller flyktingarna måste vi se till att de andra länderna tar ansvar, se till att gränserna följs och se till att man runtom i Europa tar det ansvar som krävs. När det gäller Turkiet: tydliga krav på demokrati och pressfrihet. Vi måste i detta samarbete göra Turkiet mer demokratiskt och mer rättsstatligt om vi ska kunna värna de människor vars öden står på spel.

Och herr statsminister kom ihåg, vi ska göra Europa starkt. Det kommer att kräva mycket under lång tid men tillsammans ska vi klara det.

Hela Gunnar Hökmarks anförande i plenum kan ses här.