Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag för EU:s relationer med Ryssland

  • av

Gunnar Hökmark har lämnat in 22 ändringsförslag till utrikesutskottets rapport om EU:s politiska relationer till Ryssland.

I korthet handlar ändringsförslagen om:

  • att fördöma Rysslands brott mot internationell rätt, försök att militärt ändra gränser i Europa, den illegala ockupationen av Krim och delar av Georgien, militära attacker mot grannländer, konfrontationer i Azovska sjön och Östersjöregionen, påverkanspolitik, destabilisering, desinformation och finansiering av extremistpartier
  • att EU är tydligt i sina förväntningar på Ryssland, att sanktioner bör kvarstå i proportion till de hot som Ryssland utgör och tills Minskprotokollet och andra åtaganden har fullt implementerats
  • att på EU-nivå införa en Magnitskijlag, som möjliggör att neka visum och frysa tillgångar för enskilda individer eller entiteter som begått grova människorättsbrott
  • att fullt implementera den europeiska energiunionen, vilket innebär att stoppa byggandet av den ryska gasledningen Nord Stream 2
  • att stärka åtgärder mot rysk penningtvätt, som utgör ett hot mot europeisk säkerhet och stabilitet samt stärka samarbetet mellan underrättelsetjänster och finansiella myndigheter för att hantera penningtvätt
  • att inom EU stärka motståndskraften mot hybridkrigföring, propaganda, cyberförmågor samt att tillföra mer resurser och personal till East StratCom