Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks ändringsförslag om bättre villkor för små och medelstora företag

  • av

Förslag om bättre villkor för små och medelstora företag

Gunnar Hökmark har lämnat in ändringsförslag till en rapport om att öka tillgång till finansiering för små och medelstora företag. Små och medelstora företag är viktiga för EU, bland annat därför att det är där de flesta jobben växer fram. Därför behövs förslag för att möjliggöra för fler företag att starta och växa i Europa.

Gunnar Hökmark föreslår:

Att ta bort hinder och onödig reglering är en av de viktigaste åtgärderna för att öka finanssektorns möjlighet att erbjuda finansiering till små och medelstora företag,

Att nya förslag från Kommissionen, bland annat de som rör Capital Markets Union, inte får leda till ny reglering som försämrar investeringsklimat och förstör de redan idag fungerande kapitalmarknaderna i EU,

Att låga skatter på jobb och företag samt enkel och transparent skattelagstiftning är viktigt för att attrahera investeringar som kan möjliggöra för företag att starta och växa. Europa är idag den region som är högst beskattad. För att Europa ska vara konkurrenskraftigt och attrahera fler investeringar krävs lägre skatter på jobb och företagande,

Rapporten kommer att diskuteras och röstas i Ekonomiutskottet under våren 2016. I september förväntas rapporten röstas i Plenum. Rapporten finns att läsa här: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-576.834+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Ändringsförslagen i sin helhet:

Underlines the fact that the initiative to remove obstacles and barriers is one of the most important proposals for the financial sector to be able to providing funding for SMEs;

Believes that the fastest way to achieve a well-functioning ‪capital markets union is to reduce national regulations hindering the well-functioning capital markets to have a broader impact all over the union and to reduce the burden of new regulations;

Underlines that new proposals from Commission must not lead to more complex regulation that can affect investments negatively, undermining banks possibilities to investment and market making, to their ability to facilitate liquidity on the single market, thereby hurting the functionality of the existing capital markets;

Underlines the importance of transparency regarding public schemes and state aid supporting investment to SME’s, as well as the emergence of new institutions for financing and investments;

Underlines the importance of corporate and income taxation for the internal financing capacity of SMEs; stresses the importance of low corporate and income taxation as well as simple and transparent taxation systems attracting finance and investments in order to create better possibilities for SMEs to start up and grow;

Notes that European Union is the region in the global economy having the highest tax load, financing a big public sector and well fare states, but also influencing competitiveness and the financing of start-ups and SME´s, underlines the need for a policy of taxation reducing the overall tax load and lower taxes for work and Enterprises;

Underlines the need for European companies to have company taxes making them competitive and attractive for investments and capital taxes stimulating investments in European industry;

Stresses that the European economy must be attractive for a high level of FDI, stimulating not only capital markets but also private equity industry as well as venture capital and the investments in established European industry;