Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter

 • av

I veckan diskuterade utskottet för industrifrågor, forskning och energi initiativrapporten ”En ny giv för Europas energikonsumenter”. Gunnar Hökmark är ledamot av industriutskottet och har lämnat in flera ändringsförslag som tar sikte på en fri elmarknad och aktiva konsumenter. Rapporten föregår ett kommande lagförslag från EU-kommissionen som förväntas komma under året 2016. Rapporten går att läsa här.

Gunnar Hökmark,

 • understryker att en fungerande marknad som uppmanar till rörlighet och transparens är en förutsättning för att de med svag ställning på elmarknaden ska kunna få bättre villkor
 • lyfter fram att problemet med energifattigdom som vissa EU-medlemsstater kräver nationell handling snarare än kostsamma och trubbiga EU-strategier, som generellt förespråkas på vänstersidan
 • betonar vikten av att forma marknaden så att konsumenter kan svara på prissignaler och anpassa sitt energianvändande efter behov; för detta krävs att subventioner och prisregleringar fasas ut, samt att priser tillåts variera utan att staten gör ingrepp på marknaden
 • förespråkar ett balanserat förhållningssätt till vad som enligt lag ska finnas på elräkningen; med andra ord att det bör råda full transparens vad gäller priser och skatter, samt hur kunden går vidare med klagomål och liknande, men att ytterligare information måste vägas mot risken att det skapar förvirring och gör det svårt för kunden att förstå det väsentliga

Nedan finner ni Gunnar Hökmark’s ändringsförslag i sin helhet:

 • Recommends improving the transparency and clarity of bills, with the purpose of providing consumers with information on the total costs, including an explanation of the different taxes, and how to proceed with complaints; insists that clear language must be used, with technical terms either avoided or clearly explained; requests the Commission to identify minimum standards in this respect; warns, however, that an overload of information is counter-productive, does not serve the consumers and should therefore be avoided;
 • Strongly recommends steps towards a European market economy for electricity, in other words retail prices to mirror wholesale prices and thus reverse the trend of an increasing proportion of fixed elements in energy bills, in particular network charges, taxes and levies, which are often regressive elements; stresses that in order for retail prices to mirror wholesale prices, price volatility must be allowed without market intervention
 • Considers that access to capital, high upfront investment costs and long repayment periods represent barriers to the take-up of self-generation and energy efficiency measures; calls, therefore, for the development of new business models and innovative financial instruments to incentivise self-generation, consumption and energy efficiency for all consumers; notes the possible role of the EIB, EFSI and the Structural Funds;
 • Stresses that to incentivise demand response energy prices must vary between peak and off-peak periods, and therefore supports the development of dynamic pricing on an opt-in basis; recognizes the importance of making the consumers responsive to market signals; calls, therefore, on the abolishment of market distorting interventions, such as price caps and subsidies, that currently hinders price variation; believes that dynamic tariffs must be transparent, comparable and clearly explained;
 • While recognizing the issue of energy poverty as such, points out that it is first and foremost an issue that should be dealt with on the national level, within the context of a nationally defined problem formulation and with the most effective social instruments at hand; similarly, stresses that a developed market by itself benefits the consumers with lower prices and is therefore an effective way of dealing with energy poverty;
 • Considers that the Energy Union governance framework may include voluntary objectives and reporting from Member States for energy poverty; stresses, however, that indicators on energy poverty need to be developed by the Member States, if requested together with the Commission;
 • Believes that a functioning market, which empowers consumers and encourages mobility and cost transparency, is the best way of securing favourable conditions for all consumers, and should therefore be promoted;