Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU

  • av

Pressmeddelande 2017-04-06

I dag har Europarlamentet beslutat om att begränsa grossistpriserna på roamingmarknaderna. Överenskommelsen är tänkt att bidra till att konsumentpriserna kan avskaffas från och med 15 juni i år.

“Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU. Det kommer att innebära ökad rörlighet för människor och företag. Nu tar vi ett viktigt steg mot en konkurrenskraftig europeisk telekommarknad. Det är avgörande för att Europa ska behålla ledningen inom digitalisering och innovation”, säger Gunnar Hökmark.

”Samtidigt krävs det nu att vi i stället för reglerade priser går vidare mot europeiska nät och en fullständig europeisk telekommarknad. Den enda vägen framåt är att få till stånd en konkurrenskraftig telekomlagstiftning som öppnar upp näten för konkurrens och som uppmuntrar investeringar av flera operatörer, också gemensamt. Därtill måste tillräckligt spektrum för 5G fördelas och harmoniseras i hela EU. Den lagstiftningen arbetar vi intensivt med nu.”