Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark välkomnar EU-kommissionens nya strategi för Västra Balkan

– EU-kommissionens uttalade vilja att nu ge ny energi åt medlemsförhandlingarna med länderna på Västra Balkan är ett viktigt steg för att stärka Europeiska unionens roll och Europas säkerhet. Medborgarna i Serbien och Montenegro måste veta att medlemsförhandlingarna har en konkret innebörd för deras framtid och att medlemskap är ett trovärdigt alternative.

Det säger Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark, som också är ledamot av parlamentets delegation för förhandlingarna med Serbien, när EU-kommissionen idag presenterar en ny utvidgningsstrategi.

– Risken är annars stor att mörka krafter tillsammans med rysk inblandning stärker etniska motsättningar och underminerar både rättsstat och demokrati. Den europeiska utvidgningspolitiken är ett viktigt medel för att ge stabilitet och demokratisk utveckling i de delar av Europa där andra krafter hotar utvecklingen. Det är därför lika viktigt att ge Makedonien och Albanien klara förutsättningar för framtida medlemsförhandlingar. Demokratiska institutioner måste stärkas och rättsstaten förankras. Den organiserade brottsligheten och korruptionen måste bekämpas. Bosnien- Hercegovina och Kosovo måste också se detta medlemskapsperspektiv. Det är bara genom samarbete mellan regionens länder och en delaktighet i det gemensamma europeiska arbetet som dessa länder kommer kunna frigöra sig från etniska motsättningar och våld, säger Gunnar Hökmark.

– Vi ser nu i länderna på Västra Balkan en möjlighet att frigöra dessa från rysk påverkanspolitik och underminering av nationell suveränitet liksom demokrati. Europa blir starkare när vi klargör att de länder som uppfyller kraven på medlemskap också har en möjlighet att bli medlemmar. Därför är EU-kommissionens nya strategi välkommen, avslutar Gunnar Hökmark.