Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark understryker vikten av privata investeringar och en fungerande kapitalmarknad gällande kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2015

  • av

Gunnar Hökmark har lämnat in ändringsförslag till rapporten om kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2015. De tre huvudlinjerna i kommissionens rapport är investeringar, strukturreformer och budgetansvar och den syftar till att bidra till ökad tillväxt och fler jobb.

I sina ändringsförslag understryker Gunnar Hökmark vikten av privata investeringar och en fungerande kapitalmarknad och påpekar att kommissionens investeringsplan inte kan fungera utan att det finns projekt som kan locka till sig kapital och som kan ge avkastning på investeringar. Det existerande finansiella systemet med sina banker och kreditinstitutioner är av avgörande betydelse för utvecklingen av en kapitalmarknadsunion.

Överallt där regeringar har försökt stimulera ekonomin genom ökade offentliga utgifter och underskott har investeringar minskat och arbetslösheten ökat. Set är därför viktigt att medlemsländerna följer stabilitets- och tillväxtpakten, för i annat riskeras såväl de enskilda landet som hela unionens ekonomiska stabilitet.

Det är även viktigt att Europa leder den tekniska utvecklingen inom Internet, telekom och bredband och även i denna sektor verkar för en fungerande inre marknad. Allt detta förutsätter stora satsningar inom forskning, utveckling, vetenskap och infrastruktur.