Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Större flexibilitet för att anpassa bredbandsutbyggnad

Större flexibilitet för medlemsstaterna i EU att anpassa bredbandsutbyggnad till nationella och lokala förutsättningar är det bästa sättet att uppmuntra kostnadseffektiv och snabb bredbandsutbyggnad. Jag är glad att industriutskottet har antagit mitt krav på  att ta bort detaljreglering och decentralisera besluten vid bredbandsutbyggnad. Det säger EPP-gruppens vice ordförande Gunnar Hökmark sedan Europaparlamentets industriutskott godkänt förslag som syftar till att sänka kostnaderna för bredbandsutbyggnad.

Kommissionen föreslog lagstiftning som skulle vara exakt lika i alla länder utan tydliga mål om förenklingar och gemensamma ambitioner. När nu mina förslag vunnit stöd kommer medlemsstaterna att själva bestämma över områden som äganderätt, markägares rättigheter och lokala byggnadstillstånd. Subsidiaritetsprincipen respekteras och Sverige och andra länder kan fortsätta att bygga ut bredband utifrån nationella förutsättningar, avslutar Gunnar Hökmark.

Etiketter: