Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet

  • av

Malta har sedan en tid tillbaka problem med penningtvätt. Journalisten Daphne Caruana Galizia rapporterade om detta innan hon blev mördad. Daphne rapporterade bland annat om ett företag vid namn 17 Black som påstås ha gjort utbetalningar till maltesiska politiker.

I Europaparlamentet undersöker det tillfälliga utskottet mot ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt vad som sker på Malta. Under måndagskvällen höll utskottet en utfrågning med Maltas justitieminister.

Gunnar Hökmark ställde den maltesiska justitieministern till svars för problemen med penningtvätt, korruption och ekonomisk brottslighet. Han frågade om ministern är bekymrad över anklagelserna och vad som i så fall görs för att lösa problemen. Gunnar tog fallet med 17 Black som exempel på en anklagelse som den maltesiska regeringen måste svara på.

Ministern svarade att han litar på att de maltesiska institutionerna hanterar frågorna men kunde inte ge några mer detaljerade svar och svarade inte heller huruvida han var bekymrad eller ej.

Utfrågningen går att se på följande länk: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190211-1900-COMMITTEE-TAX3

Gunnars fråga kommer 21.24 in i sändningen.