Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Serbien och EU har allt att vinna på ett serbiskt EU-medlemskap

  • av

– När Ryssland direkt hotar Europas säkerhet är Serbien speciellt utsatt. EU måste driva förhandlingarna mer målmedvetet och i snabbare takt. Det är viktigt att förhandlingarna inte hamnar i skymundan inför de gemensamma utmaningar Europa står inför, sa Europaparlamentariker Gunnar Hökmark vid det fjärde mötet för EU:s och Serbiens parlamentariska stabilitets- och associationskommitté. Kommittén fungerar som en dialoggrupp inom ramen för Serbiens ansökan om EU-medlemskap.

– Både Serbien och EU har allt att vinna på ett serbiskt EU-medlemskap, och förhandlingarna måste fortskrida i rask takt. Tillsammans kan ett enat Europa där Serbien ingår effektivare möta våra gemensamma utmaningar, sa Gunnar Hökmark.

Kontakt:
Emilie Wiklund
0703656669