Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag

  • av

Kommissionen har presenterat ett förslag som innebär att stora digitala företag med verksamhet i EU ska betala en större andel av sin skatt i de länder där användarna finns. Förespråkarna hävdar att de digital företagen betalar för lite skatt i EU. Europaparlamentet tar nu ställning till förslaget och i denna process så har Gunnar Hökmark föreslagit att Europaparlamentet bör säga nej till förslaget om en digital skatt.

”Med det här förslaget införs en helt ny logik när det kommer till beskattning. Förslaget kommer underminera skattebasen i mindre medlemsländer, hindra utvecklingen av digitala företag i Europa och intensifiera handelskonflikten mellan EU och USA”, säger Gunnar Hökmark.

”Det här är en internationell fråga som måste hanteras inom ramen för OECD. EU kan inte springa före och införa en skatt som allvarligt skulle skada europeisk konkurrenskraft och europeiska företags möjligheter att växa”, avslutar Gunnar Hökmark.