Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU

Europaparlamentet tar just nu fram förslag för att förbättra förutsättningarna för nya företag som erbjuder finansiella tjänster i EU, det som kallas för FinTech-företag. Sverige är ett stort land när det kommer till FinTech, med många framgångsrika start ups.

Just därför är frågan central för svensk del. Det är viktigt att lagstiftningen från EU inte underminerar möjligheterna för FinTech-företag att verka på den inre marknaden.

Det absolut viktigaste för att skapa goda förutsättningar för branschen är att EUs betaltjänstdirektiv, det som kallas för PSD2, kommer på plats på rätt sätt. Intentionen med lagstiftningen är att öppna upp för konkurrens och lika villkor för alla aktörer på marknaden för finansiella tjänster. För svensk del är det helt avgörande med en lagstiftning som tillåter en mångfald av aktörer. Allt annat hotar jobb och företagande.

Om EU lyckas skapa goda förutsättningar för FinTech-företag kan det leda till nya jobb och företag samt en mer dynamisk och innovativ finansmarknad. Den inre marknaden kan vara en stor konkurrensfördel gentemot andra ekonomier.

Därför tar Europaparlamentet nu fram förslag i frågan om FinTech. Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag för hur han tycker EU ska skapa goda förutsättningar för innovation och företagande inom området finansiella tjänster.

Gunnar Hökmark föreslår att betaltjänsdirektivet, PSD2, ska implementeras så att lika konkurrens råder på marknaden för finansiella tjänster. Det innebär att banker och nya FinTech-företag ska kunna konkurrera om konsumenter och kunna ta del av konsumenters information på samma sätt. Gunnar Hökmark slår också fast att konsumenter ska få lov att styra över sin finansiella information och att ingen aktör ska kunna hindra konsumenter från att ta med sin finansiella information till en annan aktör, varken fysiskt eller digitalt. Han föreslår också att samma krav på stabilitet, säkerhet och transparens ska gälla alla aktörer som erbjuder finansiella tjänster. Det behövs ingen särreglering för FinTech-företag. Istället ska marknaden fungera som just en marknad, med lika konkurrens och samma krav på säkerhet för alla. Så kan vi öppna upp för innovation och företagande i hela EU och skapa fler framgångssagor likt de vi nu ser på den svenska start up-scenen.