Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark presenterar förslag till ny banklagstiftning

Gunnar Hökmark har i Europaparlamentets ekonomiutskott presenterat sina förslag till ny banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den nuvarande bankrislagstiftningen (BRRD). Bland annat ska den internationella standarden om förlustabsorberingskapacitet (TLAC) införas i europeisk lagstiftning.

Under sammanträdet i ekonomiutskottet underströk Hökmark varför den nya lagstiftningen behövs.

Lagstiftnignen handlar bade om att stärka den finasiella stabiliteten och om att värna en dynamisk finansiell sektor där banker fortsatt kan bidra till investeringar och tillväxt.

När bankkrislagstiftningen infördes var syftet att värna skattebetalare från att täcka bankers förluster. Med den nya lagstiftningen understryker vi detta och ger myndigheter en bra verktygslåda för hur banker i kris ska hanteras. Det handlar om tydlighet och stabilitet.