Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark presenterar EU:s nya banklagstiftning

I dag har Gunnar Hökmark, ansvarig rapportör för Europaparlamentet, presenterat sitt förslag till EU:s nya banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den redan beslutade och införda bankkrislagstiftningen. Bland annat ska de internationella reglerna om total loss absorbing capacity införas (TLAC).

”Mitt mål är att införa lagstiftningen så att vi säkerställer att reglerna om att en bank vid  problem  inte kan förvänta sig räddning i form av skattepengar efterlevs och bidrar till att skapa marknadsdisciplin”, säger Gunnar Hökmark. ”Med TLAC blir banker stabilare och lättare att hantera i kriser. Samtidigt med införandet av dessa nya kapitalkrav vill jag säkerställa att vi inte utöver detta  lägger för stora bördor på bankerna eller att mindre banker påverkas oproportionerligt mycket. Bankers förmåga att bidra till investeringar och tillväxt måste värnas, även det är viktigt för den finansiella stabiliteten”, fortsätter Gunnar Hökmark.

Förslagen till ny banklagstiftning kommer att diskuteras i Europaparlamentet under hösten.

För mer info om vad lagstiftningen innebär och innehåller:

https://hokmark.eu/hokmark-has presented-his-new-proposals-for-the-eu-banking-legislation/