Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark presenterade resolution om frihandel

  • av

Gunnar Hökmark presenterade idag en resolution om frihandel när EPP:s partiråd idag träffades i Bryssel. Resolutionen som går att läsa här betonar bland annat att:

Fri rörlighet av produkter och tjänster mellan Europa och resten av världen är avgörande för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa.

EU:s inre marknad måste öppnas upp för global handel i syfte att attrahera kapital och idéer till Europa.

Doha förhandlingarna måste slutföras så snart som möjligt och alla alla protektionistiska inslag måste undanröjas.

Frihandel och tillgång till globala marknader är en viktig faktor för att underlätta för innovativa entreprenörer och företag att bli världsledande.