Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om nästa forskningsprogram

  • av

Idag har Gunnar Hökmark lagt ändringsförslag till en rapport om utformningen av nästa ramverk för forskning.

Det övergripande syftet med ramverket måste vara att bidra till att EU blir världsledande inom forskningen. Detta kräver att ramprogrammet är klart inriktat på att främja och investera i forskning av världsklass. Det är därför absolut nödvändigt att genomförandet av de särskilda programmen grundar sig på principerna om vetenskaplig spetskompetens snarare än andra prioriteringar.

Andra huvudpunkter:

– införande av en Europeisk forskningspeng för ökad rörlighet för forskare i Europa, detta i syfte att garantera att innovativ spetsforskning på olika områden får tillgång till engagerade och kompetenta forskare samt till ökade finansiella resurser

– prioritera sådana områden och projekt där europeiskt stöd och samarbete betyder särskilt mycket och ger ett mervärde

– förenklade förfaranden och bättre tillgång för deltagarna genom avskaffande av onödig byråkrati, underlätta redovisning

– den forsknings- och innovationskapacitet som finns i Europa bör ökas och ett optimalt utnyttjande av den säkerställas för att stödja framväxten av en världsledande forskning i Europa

– underlätta och uppmuntra industrin att medverka, och för mer privat finansiering