Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om Junckers State of the Union

Det är befriande att Juncker i sitt tal till Unionen fokuserade på de politiska utmaningarna istället för den ständiga diskussionen om institutionella förändringar, sa Gunnar Hökmark i en kommentar till Jean Claude Junckers State of the Union-tal.

– Det är nu EU som måste vara den fria världens främsta företrädare. Europeiska Unionen måste kunna stå stark i en orolig värld, där USA inte längre vill vara den fria världens ledare. Det kräver att EU driver fri handel med nya handelsavtal världen över för att skapa en starkare internationell ordning präglad av handel. Därför är det viktigt att vi fördjupar den inre marknaden, stärker demokratin i Europa genom utvidgning och stärker vår egen säkerhetspolitiska förmåga. Det är detta fokus EU måste ha, säger Hökmark.

– Det är bra att Juncker fokuserade på dessa frågor.

– Det visar också på vad Europavalet kommer att handla om.

– Sverigedemokrater och Vänsterpartister som vill driva Sverige ut ur EU, och avveckla unionen, vill att Sverige och Europa ska stå ensamma och splittrade i en tid då freden, vårt välstånd och vår demokrati hotas. De vill hellre ensamhetens maktlöshet. De ser gränser som skiljelinjer mot andra och ser hellre motsättningar mellan folk och nationer än gemensam demokrati och gemensamma beslut om vår gemensamma framtid. Det blir andra krafter än fredens och demokratins som vinner på det. Det är ett hot mot allt som är viktigt för Sverige, sa Hökmark.