Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om forskning

crc_forskning_2I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark nyligen sina idéer om hur han anser att EU bör förenkla genomförande av ramprogrammen för forskning.  Några av hans ändringsförslag till denna rapport,  som för närvarande behandlas av Europaparlamentet, betonar att:  

Koncentrera åttonde ramprogrammet på spetsforskning – forskning och innovation, särskilt kompetenscentrum och spetsforskning, är avgörande för att främja ekonomisk tillväxt, göra Europa konkurrenskraftigare och snabba på Europas övergång till ett kunskapsbaserat samhälle.

Minska den administrativa bördan för europeiska universitet – låt universiteten lämna in en enda uppsättning revisionshandlingar per rapporteringsperiod genom att inlemma redovisningen för de europeiska forskningsfonderna i redovisningen för de nationella forskningsprogrammen.

Inför en forskningspeng för europeiska forskare – åttonde ramprogrammet måste uppmuntra samarbete mellan europeiska forskare genom att införa ett system med ”forskningspeng” som tillför pengar till forskningen när forskare flyttar till medlemsstaternas olika universitet. Detta bidrar till framstående forskningscentrum, självständiga universitet och ökad rörlighet forskare emellan.

Industriutskottet ska rösta om denna rapport i oktober och Europaparlamentets slutgiltiga omröstning äger rum i november.  Forskning och utvecklingsområden kommer vara ett högprioriterat område för Gunnar Hökmark under mandatperioden och frågor som kommer upp för behandling inkluderar bl.a. översynen av sjunde ramprogrammet samt utformandet av det åttonde ramprogrammet. Självklart mottar vi gärna dina idéer och åsikter kring dessa områden.